WORKSHOP: Hur gör vi så att alla känner sig välkomna?

Kl. 14.00-16.00

Hörsalen Donnerska huset, Donners plats 1. Visby

Att tillsammans med certifierade utbildare från RFSL-Gotland reflektera kring hur vi bemöter alla människor på ett bra sätt och undviker att omedvetet diskrimintera de av oss som identifierar sig som hbtq+-personer. 

Målgrupp: Medarbetare inom Region Gotland, andra myndigheter, ideella organisationer och näringslivet.

Kontakt: Veronica Hermann

Mail: veronica.hermann@gotland.se

Telefon: 0498-269029

Arr: RFSL och Region Gotland.Anmäl din programpunkt till pride@gotlandpride.se senast den 29:de oktober!